Mathias Augestad Ambjør fullførte skuespillerutdanningen ved Nord Universitet (tidligere HiNT) i 2017. Etter endt utdanning har han produsert og spilt forestillinger i det frie feltet, blant annet med kompaniet Feil Teater, som han er en del av. Høsten 2018 var han medskaper, komponist og skuespiller i forestillingen De kaller meg Påsan ved Teater Innlandet. Han har medvirket i filmer og TV-serier som Hotel Cæsar og Maskeblomstfamilien.  

Høsten 2019 er han aktuell i Snødronningen ved Teatret Vårt.