Grunnet smittevern blir årsmøtet i Teatret Vårt salen og alle påmeldte vil få tilsendt billett med nummererte plasser og med avstand til andre publikummere. Påmelding til billett@teatretvart.no.
Du kan kombinere årsmøtet med forestillingen Virvelvind, som spilles samme kveld kl. 19.30. 

Sakliste

  • Valg av ordstyrer og referent
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Gjennomgang av årsmelding
  • Forslag til arbeidsprogram for 2021
  • Innkommet forslag. Presentasjon og drøfting
  • Valg (valgkomiteen har forslag til styre klart på årsmøtet)
  • Teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag forteller litt om "smått og stort" om sine første 2 år som teatersjef og planer fremover. 

Sakslisten følger vedtektene. Alle medlemmer kan fremme forslag til årsmøtet, og disse må være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet.

Alle som deltar på årsmøtet får forslag til årsmelding i forkant. 

Velkommen!