Regjeringen foreslår at kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere skal oppheves 1. november, dette betyr et stort tap i kompetanse og kanskje vil mange søke andre yrker. #RedAlertNorge og #WeAreEvents vil onsdag 30. sept. kl. 20.00 markere med å lyssette signal- og kulturbygg i Norge i rødt, samtidig som det holdes en konsert på Eidsvoll plass med appeller og innlegg mot regjerings forslag. 

Teatret Vårt er avhengig av både fast ansatte og frilansere. Vi støtter oppropet om at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere må videreføres – og onsdag 30. september klokken 20.00 markerer også vi det med at Plassen blir belyst i rødt.

#RedAlert og #WeAreEvents er en internasjonal bevegelse. Mer info finner du  blant annet på Facebooksiden til #RedAlertNorge