Jeg har vært mye på teater, og sittet godt tilbakelent i stolen og opplevd teaterkunsten fra utsiden. De gangene publikum har blitt utfordret, har jeg ofte prøvd å gjemme meg vekk. Johanna Mørch klarte likevel å trekke tilbakelente meg inn i stykket med ulike oppgaver, slik at jeg kom enda tettere på hendelsene og følelsene hun berørte. Siden psykisk helse mer eller mindre berører oss alle i perioder av livet, ble innlevelsen til å ta og føle på, på godt og vondt.

Forestillingen får frem hvordan et barn prøver å skape en mening i livet for sin psykisk syke mor, og seg selv. Dersom du ønsker å få et innblikk i barneperspektivet fra innsiden, anbefaler jeg å oppleve dette teaterstykket. Johanna Mørch er en fantastisk levende, sjarmerende og troverdig skuespiller, som treffer godt inn i den trauste og norske sjelen med en god blanding av alvor og humor, som både gir mening og er fantastisk! 


Siri Flemsæterhaug (47 år), Molde. Jobber som Foreldreveileder i Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Molde, og har barn og unges psykiske helse som et sentralt tema.