Vera Krohn Svaleng er utdannet teaterviter. Hun har vært ansatt som dramaturg ved Trøndelag Teater og Den Nationale Scene

Krohn Svaleng har en lang og variert karriere innen teater; hun har vært regissør og dramaturg i en rekke produksjoner.

 - Dette gleder jeg meg til, sier Vera Krohn Svaleng. Å få jobbe med teater, særlig rettet mot barn og unge er et privilegium. Teatret Vårt sin avdeling for barn og unge har i en årrekke produsert forestillinger av høy kvalitet, og har en posisjon i norsk teater som synlig og anerkjent, så dette forplikter sier den nyansatte.

 - Jeg er veldig glad for at Vera har takket ja til stillingen som kunstnerisk leder for vår avdeling i Ålesund, sier påtroppende teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag. 

Vera har en solid faglig bakgrunn, gjennomføringskraft og evne til nytenking og kan vise til en bred erfaring fra både institusjonsteater og det frie feltet, og hun har i alle sammenhenger prioritert scenekunst for barn og unge høyt.

 - Krohn Svaleng har også et stort kontaktnett som er viktig i en slik stilling. Vi gleder oss til å få Vera med på laget, og kan fortsette vårt arbeid med å skape gode teateropplevelser for hele familien – også i framtiden, avslutter Lykkeslet Strømskag.

Vera Krohn Svaleng tiltrer stillingen til høsten for et åremål på fire år.