Mange husker med glede fra Valborgs år som skuespiller ved teatret. Hun var ansatt ved Teatret Vårt i 10 år. I denne perioden fikk hun blant annet Heddaprisen i 2010 for rollen som Maridel i stykket Presidentinnene.

I forbindelse med at Valborg er en kort tur i Molde for å se stykket Romeo & Julie, var Innkikk så heldig at hun tok seg tid til et intervju på Kafe Kurt.

Først vil vi gratulere deg med jobben som teatersjef ved Kilden teater i Kristiansand. Kilden teater er nok ikke så veldig kjent for de fleste av Innkikks lesere, så kan du si litt om hvilke teater dette er?
Det heter egentlig Kilden teater og konserthus, så det er på en måte 3 store institusjoner som er samlet under samme tak. Det er Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Opera og i tillegg til Kilden teater (tidligere kalt Agder teater) Noe lignende finnes faktisk ikke ellers i Norge. Kilden teater har egentlig kun 1 fast skuespiller og 4-5 på åremål.

Det høres ut som et spennende hus, hvor det er muligheter for samarbeid og ulike synergieffekter.
Ja, man kan jo lettere gjøre samarbeidsprosjekter når det er så mange organisasjoner under samme tak.

Valborg, nå har du vært skuespiller i 20 år, hva var som gjorde at du ønsker å endre rolle og bli teatersjef?
Jeg hadde jo tenkt litt på at det at det kunne vært gøy å se teatret fra et litt større perspektiv, og så har jeg jo slekt og familie som kommer fra Setesdal som er i regionen.

Som skuespiller har du spilt en rekke ulike roller, men som teatersjef vil du få en helt annen rolle og helt andre oppgaver. Hva tenker du vil være den største forskjellen mellom det å være skuespiller og det å være teatersjef?
At jeg må sitte hele tiden i møter (latter). Det er ikke nødvendigvis bare kjedelig, men jeg må bare sitte veldig mye. Det som bli spennende og kjempegøy er å sette sammen kunstneriske lag og tenke repertoar, men jeg har jo ikke begynt enda, - jeg er foreløpig bare i 50 % stilling.

Som vi var inne på tidligere har du spilt mange ulike roller og under mange teatersjefer, hvilke tidligere erfaringer tenker du å ta med deg og ha nytte av i den jobben du nå skal inn i?
Jeg tror at det at jeg er skuespiller gjør at jeg skjønner hva skuespillere går igjennom, at jeg kan ta deres perspektiv og har en forståelse der. Det jeg merker jeg ikke har fullt så mye erfaring med er alt det som skjer opp mot prøvestart. Det er jo en lang prosess som har skjedd før det. Så det har jeg ikke så mye kunnskap om.

Det å være teatersjef betyr at jobben kan være svært hektisk og intens i perioder. Det er mange tråder å holde tak i og en som skal holde oversikten. Det er ikke akkurat en 9-4 jobb.
Nei det skal være sikkert, men som skuespiller er en også vant til lange og hektiske dager i perioder.

Når du nå skal begynne som teatersjef, har du noen tanker om hva du ønsker å oppnå som teatersjef?
Jeg har jo lyst til å åpne huset mer, nå ut til andre, til publikum som vanligvis ikke er så ofte på teatret. Alle skal ikke nødvendigvis med, men alle skal ha muligheten til å oppleve kunst.

I bokbransjen snakker en om spenningsfeltet mellom børs og katedral. Også et teater har økonomiske rammer en må holde seg innenfor. Det må vel også medføre utfordringer for deg som toppleder?
Ja så absolutt, særlig når kravet til egeninntjening blir større og større.

Er det da slik at «populære» stykker med stor publikumsappell vil finansiere eller muliggjøre mer «smale» stykker, med mindre publikumsappell?
Det ordet «smalt» er litt vanskelig, men det er vel sånn det ofte må organiseres.

Du har jo jobbet med flere teatersjefer, hva tenker du er godt lederskap, hva er en god leder?
Jeg tror det å være tydelig, være bevisst på målet, det å være til stede for de ansatte og at de også får komme til ordet, å få ut det beste i dem. At det er de som på en måte skal synes og ikke nødvendigvis meg på den måten.

Nettbilder-691x390-Lille-Eyolf-Ny-utgave-med-Valborg.jpg.jpg

Til slutt. Du var mange år ved teatret i Molde, er det noen roller du husker med spesiell glede, som «sitter i» på en måte?
Egentlig de 3 siste produksjonene jeg gjorde her. Hamlet, Lille Eyolf og Meldinger ut i rommet, de var alle veldig fine og viktige for meg.

Takk for intervjuet, og lykke til med jobben som teatersjef.


OIaf Holm