Tirsdagen før fikk publikum møte og høre Daniel Karlsson. Tirsdagen etter kommer Bjørnar Lisether Teigen. Det er viktig med poesi, og kombinasjonen lunsj og lyrikk i Kafe Kurt er et fint tilbud for de som kan være der en halvtimes tid midt på dagen. 

Terje Hartviksen fortalte først om sitt forhold til lyrikk og diktere den tida lyrikklubbene blomstra, og om den tida han leste dikt etter sengetid i lyset fra ei lommelykt. Pål Austnes var invitert på kort varsel, og med saksofonene sine bidro han til at det ble en spesiell god tone i kaferommet. Eg heiter Anne Knutsdotter, sangen som begynner med disse orda ble nå deklamert på en måte jeg aldri hadde hørt før. 

Terje.JPG

Terje Hartviksen framførte vers for vers i tale (ikke som sang) slik at hver linje fikk nytt innhold. Det samme skjedde med versa som vi kjenner i sangen: Da klokka klang så fort vi sprang ...  Der kom Margrethe Munthe fram med sin strenge og formanende tone!  Etter å ha hørt disse versa som poesi, blir heller ikke denne sangen det den en gang var.  

TAKK FOR EN POETISK HALVTIME som ga meg lyrikk på en ny måte. Innslaget med pop-poesi bør jeg nevne, det var også lyrikk som jeg aldri før har hørt. 

 Øystein Eik (tekst og foto)