Et av de viktigste elementene i stykket er publikumsinvolveringen og her ønsker vi at dramaturgiatet er med å prøve ut samspillet mellom fortelleren og publikum. Vi har planlagt minimum tre prøvedager spredt utover prøveperioden hvor dramaturgiatet er deltagende. Kjersti Sandal har regi og Johanna Mørck er skuespiller. Vi ønsker å ha med ca. 10-15 personer i dramaturgiatet.

Vi tenker følgende opplegg;
Deltagelse på første leseprøve 25.november kl. 18.00-20.30, samt på to uferdige gjennomganger av stykket 11. og 19. desember kl. 19.15 – 21.15. Etter leseprøve og gjennomganger ønsker vi å ha en samtale med dramaturgiatet om hvilke tanker de gjør seg om materialet. Sett gjerne også av datoen lørdag 11. januar kl. 12.00, hvor dere blir invitert til å delta på første publikumsprøve.

NB! Man må ikke være med på alle prøvedager for å kunne delta. Det kreves ingen kompetanse innen teater for å delta. Alle innspill er verdifulle og vi som kunstnerisk team tar ansvaret for hvordan vi tar med oss dette videre i utviklingen av forestillingen.

Når du er påmeldt vil vi sende deg ytterligere informasjon og manus til forestillingen.

Ønsker du å være med?

Påmelding eller spørsmål til Solveig Mordal Vågen | 48 05 97 03