I fellesskap skal Teatret Vårt og Teatrets Venner arrangere Teaterfest 2019. Dette blir Teaterfest nr. 10. Et frø ble sådd i 2009, og siste helga i april 2010 blomstra denne nye planta i kunst- og kulturlandskapet. 

01_teaterfestplakat_2010.JPG

Årsmøtet i Landsforbundet Teatrets Venner 2009 ble avvikla i Oslo, slik det som regel skjedde. Uformelt fikk representantene fra Teatrets Venner med seg et spørsmål heim til Molde: Vil dere være vertskap for neste årsmøte? Styret tok straks opp spørsmålet, og ganske snart var svaret: Ja, vi vil gjerne ta imot og legge praktisk til rette for at årsmøtet kan arrangeres her.  

Planlegging av det praktiske rundt et slikt årsmøte begynte straks, og for å si det som det er: Det var ikke et omfattende eller krevende arbeid å legge til rette for at et par dusin utsendinger skulle få møterom og overnatting. Men det lokale styret var ikke kjent for å søke etter de minst utfordrende løsningene den gangen heller. Prosessen med å skape ei ramme av aktivitet og trivsel rundt møtet kom straks i gang. Heller ikke dette ville kreve stor innsats om det bare var snakk om tilreisende og lokale medlemmer som deltakere. Men styremedlemmene gikk snart over fra å se på dette som et «indremedisinsk» engangstilfelle til å tenke på «folk flest» som målgruppe.  

Svein.JPG

Teatret Vårt som institusjon var straks med på notene. Ved årsskiftet 2009-2010 var programmet for en tredagers «teaterfestival» på skissestadiet – og navnet skulle bli Teaterfest! Fredag 23. april 2010 var den aller først Teaterfest i gang – med Riksteatrets forestilling «Hvem er redd for Virginia Woolf?» i Bjørnsonhuset. Etterpå var det Teaterkro. Så fortsatte det lørdag med Byvandring «i byggegropa» på Gørvellplassen. Etter åpen lunsjkafe på Forum, gikk programmet videre med «Sidescene – Tid for bok», seminaret «Teater for alle?», «Over Ævne II» i teatersalen på Forum og teaterfestmiddag i restauranten på Hotel Alexandra. Et høydepunkt under middag var utdeling av hedersprisen «Fiskerjenten» til Svein Solenes. Dermed var festprogrammet slutt. Søndag avvikla Landsforbundet Teatrets Venner årsmøte på Fylkeshuset. 

Tidspunktet ble i 2010 tilpassa Riksteatret si turneliste, og slik har det vært også etter at arrangementet ble flytta fram til mars måned.

austigard_mfl_1 (002).jpg

I 2011 var programmet i gang allerede onsdag kveld. Noen ganger har det vært program også søndag og andre ganger ikke. I 2013 kom plutselig ideen om ei offisiell åpning med litt pomp og prakt. På svært kort varsel stilte varaordfører Frøydis Austigard med en fin åpningstale i forkant av første teaterforestilling, og dermed var et nytt, årlig og kanskje viktig innslag på plakaten. Året etter var programmet annonsert med fylkesmann Lodve Solholm som åpningstaler. Nedenunder er et tilbakeblikk fra 2015, da Ellen Horn åpnet Teaterfesten før hun selv spilte i forestillingen Natten er dagens mor, forestillingen hun avrundet med som teatersjef ved Riksteatret. 

20150318_997_teaterfest_åpning.jpg


Det vil føre alt for langt her å ta en gjennomgang av programmet år for år. Plakater, program i Innkikk, avisannonser og publisering teatrets nettsider og andre digitale med –  og kanskje ikke minst «munn-til-munn-metoden» medlemmer imellom –  har både trekt publikum og gjort teatermiljøet synlig for byen og distriktet. Statistikk for hvor mange som har oppsøkt Teatret Vårt første gang gjennom denne «festivalen» finnes ikke. Det blir bare spekulasjoner, men tanken bak hadde i alle fall noe å gjøre nettopp med programposten «Teater for alle?». 

Redaksjonen i Innkikk har fått en del bilder sammen med dette manuskriptet. Noen har tidligere stått trykk i Innkikk og noen har nådd fram til flere for eksempel gjennom Romsdals Budstikke, og noen har ikke vært publisert før. Kanskje kan det være aktuelt å skrive noe mer «historisk» og faktabasert i en annen omgang. 

Teaterfest_byvandring_kielland.jpg
Byvandring med Ola Gjendem


åge_hareide_forteller_fra_danmark.jpg

Når Romsdals Budstikke først er nevnt her, kan jeg gjerne gi uttrykk for at avisa har vist stor interesse og har vært raus med spalteplassen. Og så er det dette: Mange andre skulle ha vært nevnt her som aktive aktører, gode støttespillere og entusiastisk publikum. Teatervertkorpset nevner jeg som gruppe, mens hver enkelt teatervert har ei viktig rolle som sørvisarbeidere og miljøskapere. Så kommer vi til slutt fram til Thomas Bjørnager. Mot slutten av åremålsperioden som teatersjef må han krediteres for sin enestående evne og vilje til inkludere alle i og rundt Teatret Vårt. Han benytter alle aktuelle anledninger til å rose og løfte Teatrets Venner –  og han er uten tvil ei forklaring på at teatervenner, ansatte og samarbeidspartnere med liv og lyst yter sitt for at det hvert år skal bli Teaterfest!

Øystein Eik (tekst og foto)

PS Jeg bør nok erklære meg inhabil om den første del av tiårsperioden skal granskes grundigere. Etter årsmøtet 2014 har jeg vært en passiv deltaker, og kan derfor gi en rungende honnør til teatret og teatervennene for det som skjer i løpet av noen hektiske teaterfestdager og ellers i hverdag og fest resten av året.