Opplev mer

Opplev mer er en arena der du møter skuespillere, regissører, scenografer og andre som jobber i teatret og kan gi innblikk i arbeidet med å skape og produsere en forestilling. Du kan dessuten møte fagpersoner eller mennesker med erfaring eller engasjement om noe som gir oss mer kunnskap om tematikk som forestillingen berører. Det kan også være arrangement som er laget til pur forlystelse… eller kontemplasjon.

Opplev mer er en uformell møteplass gjerne kombinert med servering i Kafé Kurt eller andre steder. Opplev mer er ofte før eller etter teaterforestilling, men kan også være eget arrangement. Det er ikke nødvendig å se forestillingen, men det er ofte en fin kombinasjon. Tilbudet er gratis (med noen få unntak), og er en fin måte å bli bedre kjent med teatret på.

tirsdag 29.10. kl 11.30
Lunsj og lyrikk
Kafé Kurt, Molde
tirsdag 5.11. kl 11.30
Lunsj og lyrikk
Kafé Kurt, Molde
tirsdag 5.11. kl 19.00
Vis hensyn! Jeg er under ombygging.
Teatret Vårt, Molde
tirsdag 12.11. kl 11.30
Lunsj og lyrikk
Kafé Kurt, Molde