Teatret Vårt søker kostymesyer i vikariat på ett år fra 1. september.

Vi søker en person med fagbrev som kostymesyer (eller tilsvarende faglig kompetanse/erfaring). Som kostymesyer må du ha god farge- og formsans, være nøyaktig, kreativ og kunne samarbeide med andre.

Egenskaper som samarbeidsevne, åpenhet og selvstendighet er viktig.

Lønn i henhold til tariff. Gode personalforsikringer. Teatret kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Kontaktperson
Leder systua Elin Berg 988 96 766.

Søknad med cv, vitnemål og attester sendes
Teatret Vårt
Postboks 70
6401 Molde

eller til
post@teatretvart.no

Søknadsfrist 15. juli 2021


AS Regionteatret i Møre og Romsdal ble etablert i 1972, og er landets nest eldste regionteater. Vi regnes for en av Norges viktige scenekunst-institusjoner. Teatret Vårt har fast scene på Plassen i Molde og Arbeideren i Ålesund. Teatret Vårt har en egen avdeling for scenekunst for barn og unge. Teatret Vårt har rundt 45 ansatte. I løpet av et år gjennomfører vi rundt 450 forestillinger og arrangement over hele Møre og Romsdal fylke. Vi samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre teatre.