Kulturaktivistene 

Per Amdam Kulturaktivistene.jpg
Per Amdam
Petter Pettersson Kulturaktivistene.jpg
Petter Pettersson

Kanskje ville de ha motsatt seg å bli kalt kulturaktivister, de to hedersmenn som sammen bærer mye av skylda for at Teatret Vårt kom til Møre og Romsdal. Og til Molde. Men det var likevel kulturaktivister de var. Ingen har verken før eller senere gjennom tale og gjerning vært mer ihuga talsmenn for den frie kunst. Per Amdam, dr. philos. og lektor i norsk og historie ved Molde Gymnas, var mannen som overbeviste den tidens fylkeskulturkomité - fylkesskolestyret - om at Møre og Romsdal måtte få det første regionteatret etter Hålogaland Teater. Petter Pettersson, kjøpmann, var humanisten og politikeren som elsket teatret, som kjempet det fram i Molde kommunestyre og formannskap og som ble dets første styreformann. Og som gjennom senere stormer omkring sitt hjertebarn gang på gang måtte stå rank og forfekte kunstens frie stilling gjennom flere tordenbyger av fordoms­ fulle politiske lynnedslag og av politisk sur nedbør. 

Skuespillere og stab ved Teatret Vårt elsket de to kulturaktivistene i Molde. Det viste seg først ved Teatret Vårts 10 års jubileum, og senere i alle år de to fikk leve og virke. Blant annet ga dette seg uttrykk i to dikt fra Knut Ørvigs hand. Knut var skuespiller ved Teatret Vårt i over 10 år før han gikk tilbake dit han kom fra, til Riksteatret. Et teater både Amdam og Pettersson hadde mye av æren for spilte langt flere forestillinger i Molde enn noe annet sted i Norge. 

Teksten er hentet fra boken: Teatret Vårt gjennom 20 år. ISBN 82-90393-48-2.

Historisk tilbakeblikk 1600x420.png
Styreformann Petter Pettersson gir ensemblet blomster etter premieren på Katta i sekken.jpg
Styreformann Petter Pettersson gir ensemblet blomster etter premieren på Katta i sekken.jpg