De nye tiltakene fra regjeringen er gjeldende til og med 18. januar og arrangement i denne perioden kan gjennomføres med inntil 10 publikummere i saler uten fastmonterte seter. Ansatte fra Teatret Vårt og teaterverter vil være til stede i tillegg til de ti som er i publikum, i henhold til retningslinjene. I sal med fastmonterte seter kan det være inntil 200 i salen, men med en tilleggsbegrensning om at bare halvparten av antall seter i salen kan brukes.

Det er generelt lite smitte på kulturarrangementer med profesjonelle aktører. Teatret Vårt jobber kontinuerlig for å være en trygg arena med faste rammer og gode rutiner. Vi tilpasser oss fortløpende endringer i smittevernreglene, og har god dialog med departement, Norsk teater- og orkesterforening og kommuneoverlegen for å kvalitetssikre arbeidet vi gjør. Det skal være trygt både for publikum og personale å være på Teatret Vårt.

- Vårt oppdrag er å lage og spille teater for publikum. Det er det vi får offentlig finansiering for, og derfor er det også viktig for oss å opprettholde driften innenfor gjeldende smittevernregler selv om det betyr få publikummere i salen, sier Lykkeslet Strømskag.