Vår inspisient går ut i permisjon og vi søker vikar i perioden 4. august 2019 til 20. desember 2019. Vi søker en person med relevant utdanning og teatererfaring. Vi ønsker at vår inspisient skal inneha gode lederegenskaper, være fleksibel og ha gode samarbeidsevner.

Inspisienten er organisatorisk plassert under produsent og rapporterer til denne. Inspisienten er et bindeledd mellom regissøren og produsenten. 

Inspisienten setter opp ukentlige prøveplaner. Videre sørger inspisienten for at alle som jobber med forestillingen har den samme informasjonen og kommuniserer seg imellom. Jobben inneholder både kontorarbeid og praktisk arbeid.

Inspisienten kan settes til å avvikle både lys, lyd og annet under forestillingen.

For nærmere informasjon kontakt produsent Halvard Fiksdal 901 14 804 eller direktør Knut L. Høgset 909 80 157.

Tiltredelse 4. august 2019.
Søknadsfrist er 7. juni 2019.

Søknaden sendes elektronisk til post@teatretvart.no
Attester og vitnemål fremlegges på forespørsel.