Vil du danse med skjebnen - eller blir du sittende på venterommet? De fleste er innom venterommet - noen blir der lenger enn andre. Tenker tilbake, blir i tiden som har gått, minnes, savner noe de ikke alltid vet hva er - eller vet de det egentlig veldig godt?

Er problemet at siste ferge har gått - eller at man selv ikke kommer videre?

I venterommet på Teatret Vårt møter vi dem (eller oss) - sammen med skjebnen - som gjerne kan føre oss videre, men «berre på signal». Lars Melsæter Rydjord personliggjør skjebnen på en måte som gir frysninger. En stemme, kroppsspråk og mimikk som treffer deg på en rå og følsom måte. Du tvinges noen ganger til å le på feil tidspunkt.

Sammen med Eli Stålhand og Svein Solenes forteller han en historie i Dance With a Strangers verden. Og hvem har ikke drømt, savnet og tenkt i dette universet??

Stemmer som fyller hverandre i tolkninger av låtene - som står så sterkt at man ikke tenker tilbake til originalen - dette blir noe annet og nytt.

Nydelige oversettelser av Eli Stålhand og godt manus av Vidar Kvalshaug. Det henger sammen på en naturlig måte - og fører deg inn i refleksjonene.

Valg du tar i voksen alder har andre dimensjoner enn valg i ung alder, men er det da så farlig å ta det siste valget? 

Og bandet og musikken sklir sømløst inn - de er veldig til stede - uten å være der.

De får velfortjent skinne på en glimrende måte. 

Regissør Hanne Tømta og hele gjengen rundt henne viser igjen hva godt teater kan være - med både materiale, musikk, tekster, musikere og skuespillere fra Nordmøre og Romsdal. (Uten at det nødvendigvis betyr så mye, men en ekstra dimensjon ;-)

Gå på teater! Dans med skjebnen - bli ikke sittende på venterommet!