Påmelding til DUS – Den Unge Scenen 2025 er åpen

Teatret Vårt inviterer teaterinteresserte ungdomsgrupper fra hele Møre og Romsdal til å delta i DUS 2025. Som DUS-deltaker får gruppene velge mellom ferske manus og konsept spesielt skrevet for denne DUS-sesongen. Gruppa får en profesjonell støttespiller i Teatret Vårt samt tidenes teateropplevelse med DUS-festival over en helg i mars 2025!

DUS-cover-1920x1080px.jpg

OBS: Ved søknad om deltakelse forplikter gruppen seg til å følge hele DUS-forløpet fra start til slutt.

Hva må være med i en DUS søknad?  
For å delta i DUS er det noen krav gruppen må oppfylle. Teatret Vårt ønsker i tillegg en søknad med informasjon om gruppen og motivasjon til å være med.  

Krav gruppen må oppfylle
Gruppens medlemmer er 13-19 år.
Gruppen består av maks 15 ungdommer.
Gruppens leder må delta på obligatorisk seminar i Hamar 20.-22. september 2024.
Alle gruppens medlemmer må delta på den regionale DUS-festivalen som avholdes på Teatret Vårt 28-30. mars 2025.
Alle gruppens medlemmer må delta på landsdekkende festival den 22.-24. mai 2025 på Det Norske Teatret i Oslo dersom gruppen velges til å representere Møre og Romsdal. 
DUS dekker reise og mat, samt opphold der det er nødvendig.

Vi ønsker følgende informasjon i søknaden
Navn og kontaktinfo på leder
Antall gruppemedlemmer (Vi har forståelse for at man ved å søke før sommeren kanskje ikke har full oversikt over hvor mange man blir til høsten, klargjør gjerne dette i søknadstekst)
Alder på gruppens medlemmer
Når/hvor foregår øvinger?

Tilknytning til DUS og motivasjon for å være med
Har gruppen deltatt i DUS tidligere? Motivasjon for å være med i DUS.

Skal du melde deg på, eller har du spørsmål?
DUS-påmelding sendes via skjema. Du kan også sende en e-post til formidlingsleder Stine Melbø, dersom du har spørsmål angående DUS.

Les gjerne artikkelen fra Brageteatret om «Verdens beste teaterfestival for ungdom – DUS 2025» for mer informasjon om hva DUS er. 

Ansattbilde av formdiler

Påmelding innen 30. mai

Gruppe