BOKMÅL (NYNORSK under)

TV-vaarlansering24_-1.jpg
Teatersjef Kristian Lykkeslett Strømskag

Onsdag presenterte Teatret Vårt sine satsinger for våren 2024 på Plassen i Molde. Teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag forteller at de har satt sammen et program hvor alle i Møre og Romsdal finner noe de vil se.

– Det er viktig for oss å være hele fylkets teater, og i vår har vi innhold for alle innbyggere: Fra de yngste, til de eldste, med stor variasjon i ulike typer forestillinger, forteller han.

Disse forestillingene setter Teatret Vårt opp våren 2024:

  • Til oss fra de eldste: Astrid Overaa forteller historier om levd liv, basert på Linn Skåbers bok med samme navn.
  • Medea: En gresk tragedie om hvor langt vi er villige til å gå for hevn.
  • Det mørke fortet: Et gamingeventyr om Minecraft og vennskap, produsert i samarbeid med Riksteatret og Hålogaland Teater.
  • Norsk sangbok: Det oppstår magi og forviklinger når en kreativ sanggruppe skal presentere klassikere fra “Norsk Sangbok”.
  • TeaterrotteneRampete barneforestilling om en rottegjeng som bestemmer seg for å lage teater.

I tillegg arrangeres det Teaterfest i Molde 13.–17. mars, samt gjestespill fra Riksteatret og flere andre.

TV-vaarlansering24_-6.jpg
Skuespiller Sara Fellman

Eksplosiv og relevant tragedie
10. februar er det premiere på Medea. Regissør Tatu Hämäläinen trollbandt publikum med Scener fra et ekteskap i 2021, og vender nå tilbake til Teatret Vårt med en høyst relevant oppsetning basert på en 2500 år gammel gresk tragedie. Medea er en historie om raseri og hudløs sorg når kjærlighet og begjær blir til hat.

 – Hva er det som kan drive mennesker til å ta livet av sine egne barn? Det prøver denne forestillingen å komme til bunns i. Vi møter en kvinne som blir bedratt og forlatt av mannen sin mens hun er på flukt. De psykologiske utfordringene gir historien relevans i dag. Vi får teater på sitt beste når vi undersøker så store, eksistensielle kriser, sier teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag.

Sara Fellman spiller Medea. Under repertoarlanseringen ga hun de fremmøtte en smakebit av teaterteksten, som dreier seg om hvordan det å sette barn til verden kan være både en lykke og en forbannelse.

– Jeg har vært nysgjerrig på dette stykket lenge, og er glad for å være med på å sette det opp. Det handler om mennesker og relasjoner, og hvordan det å være i en presset situasjon kan drive oss til forferdelige handlinger, sier hun.

TV-vaarlansering24_-8.jpg
Norsk sangbok, blir et humoristisk blikk på kulturkampen og allsang

Musikalsk reise med forviklinger

“Norsk sangbok” er sangboka som samler nasjonens kjæreste viser, men også navnet på en forestilling der en kreativ sanggruppe ønsker å samle publikum i et musikalsk fellesskap. Men hva er egentlig den musikalske, norske identiteten? Sangen har tradisjonelt vært en sterk kulturbygger i vårt langstrakte land, men nå synges det stadig mindre.

Norsk sangbok presenterer alt fra tradisjonelle viser til moderne poplåter. De fire faste skuespillerne våre - Lars Melsæter Rydjord, Johanna Mørck, Sara Fellman og Bjørnar Lisether Teigen har - fremfører låtene, men representerer også svært forskjellige oppfatninger av hva norsk kultur og identitet er, forteller teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag.

Han forteller at denne forestillingen skal besøke en rekke samfunnshus i vårt sangglade fylke, og håper den vil samle publikum til underholdende og musikalsk samvær. Norsk Sangbok har premiere 12. april.

TV-vaarlansering24_-5.jpg
Teaterrotta Pernille vender tilbake, denne gangen sammen med fetteren Jeppe

Rampete rotter tar over teatret

Mange barn gledet seg over Teaterrotta i 2022. I januar er hovedrotta Pernille tilbake, og har tatt med seg sin fetter Jeppe. Jobben deres er å vaske og rydde teatret, men en dag bestemmer de seg for å snike seg unna og lage en forestilling - uten at rottebestemor vet det!

– Dette blir en leken forestilling for de minste. Teaterrotta ble en suksess fordi den kommuniserte så godt med barna, og det tar skuespiller Lina Taule Fjørtoft med seg også i Teaterrottene, forteller teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag.

Fikk rettighetene til Linn Skåbers tekster

En av forestillingene som skal reise fylket rundt til våren, har allerede hatt premiere i Ålesund. I Til oss fra de eldste tar skuespiller Astrid Overaa publikum med på en nær og fin forestilling om hva det innebærer å eldes. Teaterstykket er delvis basert på Linn Skåbers bok med samme navn, som Teatret Vårt har de norske rettighetene til å sette opp. Teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag lover en undringsstund som gir andre perspektiv på det å bli eldre enn vi ofte får presentert.

– I media hører vi ofte om utfordringer knyttet til det å bli eldre. Her presenterer Astrid Overaa noe annet: Det er håp, glede og latter. Men også alvoret når livet går mot slutten. Forestillingen er filosofisk og tankefull. Denne bør alle, ikke bare de eldste, se, forteller han.

Astrid Overaa forteller at hun fikk lyst til å lage denne forestillingen som en forlengelse av Da e va lita, som hun spilte i fjor.

– Plutselig hadde jeg blitt enke, satt alene i et stort hus, og var opptatt av andre ting. Men det er jeg ikke alene om. Jeg ønsker å formidle at livet går videre når man forsoner seg med det. Alderdommen er ikke noen krise. Som Linn Skåber sier: Se på alderdommen som livets fredag. Jippi, det er helg!

TV-vaarlansering24_-4.jpg
Teatersjef Kristian Lykkeslett Strømskag presenterte Minekraft-teateret Det mørke fortet

Gamingeventyr med Flipp Klipp-profil og lokale gamere

I Det mørke fortet møter vi en gutt som ikke har det bra på skolen, men som briljerer når han spiller Minecraft. Vi blir tatt med på en reise inn i spillverden, og får se hvordan det hovedpersonen opplever kan hjelpe ham i det virkelige liv. Forestillingen er produsert i samarbeid med Riksteatret og Hålogaland Teater, og hovedpersonens storebror spilles av Flipp Klipp- og gamingprofil Jonas Lihaug Fredriksen.

– Vi voksne ser ikke så lett de gode sidene ved det å game. Det finnes noen sider knyttet til det sosiale, mestring, å bli sett og lyttet til, som ofte blir underkommunisert, og som er spennende å behandle i teatret. Dette er en forestilling med eventyrlogikk og spillenergi, der livet og spillet utfolder seg parallellt, forteller teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag.

Det mørke fortet har premiere i Molde i slutten av februar, før det skal på turné i hele landet. På hvert sted får lokale gamere mulighet til å være med i forestillingen, som “skue-gamere” som skal spille med hovedpersonen.

Se hele programmet her

NYNORSK

Frå gresk tragedie via Linn Skåber, gamingeventyr og teaterrotter til humoristisk identitetskamp: Teatret Vårt sitt vårprogram inneheld noko for alle i Møre og Romsdal.

Onsdag presenterte Teatret Vårt sine satsinger for våren 2024 på Plassen i Molde. Teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag fortel at dei har sett saman eit program kor alle i Møre og Romsdal finn noko dei vil sjå.

– Det er viktig for oss å være heile fylket sitt teater, og i vår har vi innhald for alle innbyggjarar: Frå dei yngste, til dei eldste, med stor variasjon i ulike typar framsyningar, fortel han.

Desse framsyningane set Teatret Vårt opp våren 2024:

  • Til oss fra de eldste: Astrid Overaa fortel historier om levd liv, basert på Linn Skåber si bok med same namn.
  • Medea: Ei gresk tragedie om kor langt vi er villige til å gå for hemn.
  • Det mørke fortet: Eit gamingeventyr om Minecraft og venskap, produsert i samarbeid med Riksteatret og Hålogaland Teater.
  • Norsk sangbok: Det oppstår magi og forviklinger når ei kreativ songgruppe skal presentere klassikarar frå “Norsk Sangbok”.
  • TeaterrotteneRampete barneframsyning om ein rottegjeng som bestemmer seg for å lage teater.

I tillegg blir det Teaterfest i Molde 13.–17. mars, samt gjestespel fra Riksteatret og flere andre.

Eksplosiv og relevant tragedie

I midten av februar er det premiere på Medea. Regissør Tatu Hämäläinen trollbandt publikum med Scener fra et ekteskap i 2021, og vender no tilbake til Teatret Vårt med ei høgst relevant oppsetjing basert på ei 2500 år gamal gresk tragedie. Medea er ei historie om raseri og hudløs sorg når kjærleik og begjær blir til hat.

– Kva er det som kan drive mennesker til å ta livet av sine eigne born? Det prøvar framsyninga å komme til bunns i. Vi møter ei kvinne som blir bedratt og forlatt av mannen sin medan ho er på flukt. Relasjonane og dei psykologiske utfordringane gir historia relevans i dag. Vi får teater på sitt beste når vi undersøker så store, eksistensielle kriser, seier teatersjef Lykkeslet Strømskag.

Sara Fellman spiller Medea. Under repertoarlanseringa ga ho dei frammøtte ein smakebit av teaterteksten, som dreier seg om korleis det å få born kan vere både ei lykke og ei forbanning.

– Eg har vore nysgjerrig på dette stykket lenge, og er glad for å vere med på å setje det opp. Det handlar om menneske og relasjonar, og korleis det å vere i ein pressa situasjon kan drive oss til forferdelege handlingar, seier ho.

Musikalsk reise med forviklinger

“Norsk Sangbok” er songboka som samlar nasjonen sine kjæraste songer, men og namnet på ei framsyning der ei kreativ songgruppe ønskjer å samle publikum i eit musikalsk fellesskap. Men kva er eigentleg den musikalske, norske identiteten? Songen har tradisjonelt vore en sterk kulturbyggjar i vårt langstrekte land, men no syng vi stadig mindre.

Norsk sangbok presenterar alt frå tradisjonelle viser til moderne poplåter. Dei fire faste skodespelarane våre - Lars Melsæter Rydjord, Johanna Mørck, Sara Fellman og Bjørnar Lisether Teigen - framførar songane, men representerar og svært forskjellege oppfatninger av kva norsk kultur og identitet er, forteller teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag.

Han fortel at denne framsyninga skal besøke ei rekke samfunnshus i vårt songglade fylke, og håpar den vil samle publikum til underhaldande og musikalsk samvær.

Rampete rotter tar over teatret

Monge born gleda seg over Teaterrotta i 2022. No er hovudrotta Pernille tilbake, og har tatt med seg fetteren Jeppe. Jobben deira er å vaske og rydde teatret, men ein dag bestemmer dei seg for å snike seg unna og lage ei framsyning - utan at rottebestemor veit det!

– Dette blir ei leiken framsyning for dei minste. Teaterrotta blei ein suksess fordi den kommuniserte så godt med borna, og det tar skodespelar Lina Taule Fjørtoft med seg også i Teaterrottene, fortel teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag.

Fekk rettane til Linn Skåber sine tekster

Ei av framsyningane som skal reise fylket rundt til våren, har allereie hatt premiere i Ålesund. I Til oss fra de eldste tar skuespiller Astrid Overaa publikum med på ei nær og fin framsyning om kva det inneber å eldast. Teaterstykket er delvis basert på Linn Skåber si bok med same namn, som Teatret Vårt har dei norske rettane til å setje opp. Teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag lovar ei undringsstund som gir andre perspektiv på det å eldast enn vi ofte får presentert.

– I media høyrer vi ofte om utfordringar knytt til det å bli eldre. Her presenterer Astrid Overaa noko meir: Det er håp, glede og latter. Men og alvoret når livet går mot slutten. Framsyninga er filosofisk og tankefull. Denne bør alle, ikkje bare dei eldste, sjå, fortel han.

Astrid Overaa fortel at ho fekk lyst til å lage denne framsyninga som ein forlengelse av Da e va lita, som ho spelte i fjor.

– Plutselig hadde eg blitt enke, satt aleine i eit stort hus, og var opptatt av andre ting. Men det er eg ikkje aleine om. Eg ønsker å formidle at livet går vidare når man forsoner seg med det. Alderdommen er ikkje noko krise. Som Linn Skåber seier: Sjå på alderdommen som livets fredag. Jippi, det er helg!

Gamingeventyr med Flipp Klipp-profil og lokale gamere

I Det mørke fortet møter vi ein gut som ikkje har det bra på skulen, men som briljerer når han speler Minecraft. Vi blir tatt med på ei reise inn i spelverden, og får sjå korleis det hovudpersonen opplever der kan hjelpe han i det verkelige liv. Framsyninga er produsert i samarbeid med Riksteatret og Hålogaland Teater, og hovudpersonen sin storebror spelast av Flipp Klipp- og gamingprofil Jonas Lihaug Fredriksen.

– Vi voksne ser ikkje så lett dei gode sidene ved å game. Det finst nokre sider knytt til det sosiale, mestring, å bli sett og lytta til, som ofte blir underkommunisert, og som er spennande å behandle i teatret. Dette er ei framsyning med eventyrlogikk og spelenergi, der livet og spelet utfoldar seg parallellt, fortel teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag.

Det mørke fortet har premiere i Molde i slutten av februar, før det skal på turné i heile landet. På kvart sted får lokale spelarar moglegheit til å vere med i framsyninga som “skue-gamerar” som skal spele med hovudpersonen.