Molde

Teatrets Venner har ca. 500 medlemmer og har til felles: Vi er interesserte i teater og vi setter pris på at Teatret Vårt er en del av kulturlivet i byen og distriktet.

Om foreningen
Som medlem i foreningen vil du komme tettere på teatret gjennom medlemsinformasjon digitalt, nyhetsbrev og medlemsbladet Innkikk. Medlemmer får billetter til rabattert pris og invitasjoner til ulike medlemsarrangement. I forbindelse med Teaterfesten er ekstra rabatt til teatervenner. Venneforeningen inviterer til dramaturgiat og lesesirkel i forbindelse med enkelte teateroppsetninger. Styret i venneforeningen er glad for innspill i forhold til hvordan vi kan arbeide enda bedre for å fremme interessen for scenisk kunst, så ta gjerne kontakt. Foreningen ble etablert med eget styre i 2003 og ledes i dag av Kristin Øien.

Bli medlem?
Vi vil gjerne bli flere! Du finner skjema for innmelding nederst på denne siden.

Medlemsarrangement
Foreningen arrangerer Teaterfest i mars hvert år, i tillegg til Høstfest og mindre Opplev mer arrangement. 

Stipend og Fiskerjenten
Teatrets Venner har en stipendordning for ansatte ved Teatret Vårt. Dette er et stipend for kompetanseheving, for å videreutvikle sitt talent eller gjennomføre et prosjekt. Stipendet deles ut en gang per år. Fiskerjenten er en pris som Teatrets Venner v/styret kan dele ut en gang i året til en eller flere personer som har gjort en særlig innsats eller vist et særlig talent, på eller utenfor scenen, for Teatret Vårt.

Lesesirkel
Teatrets Venner har egen lesesirkel som leser manus i forbindelse med utvalgte forestillinger. Opplegg rundt lesesirkel kan variere fra gang til gang, og de som er med har selvsagt anledning å komme med forslag. Noen ønsker kun å lese manus og det er også greit. Her er det plass til flere. Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt. Kontaktperson er Leif Terje Bergseth. E-post Telefon 450 24 945.
Epost: leifterjeb@gmail.com

Teatervert
Venneforeningen har ca. 40 frivillige som i tillegg er teaterverter på forestillingene her på Plassen. Teatervertene gjør en stor innsats til nytte for både teatret, publikum og venneforeningen, en ordning som har blitt til gjensidig nytte og glede for Teatrets Venner og Teatret Vårt. Teatret Vårt arrangerer kick off i forkant av hver sesong. For spørsmål eller interesse send en e-post til: venn@teatretvart.no

Gavefond
Teatrets Venner er opptatt av hvordan vi kan bidra til å få flere barn og ungdommer til å finne veien inn i teatersalen. Ikke alle har midlene og erfaringen viser at det ofte kan være en utfordring å få denne gruppen inn i teatret. Med inntekter fra teatervert-ordningen har venneforeningen derfor opprettet et gavefond. Med årlige bidrag til gavefondet gir venneforeningen Teatret Vårt mulighet til å tilby forestillinger til barn og ungdom gjennom skolene.

Styret består av: 
Kristin Øien (leder), Synnøve Ulleland (nestleder) Synnøve Kåresen, Olaf Holm og Leif Terje Bergseth
Varamedlemmer: Shona McNeil Sæther og Hans Høye

Vedtekter, arbeidsprogram, årshjul og årsmelding
Vedtekter for Teatrets Venner
Årsmelding 2021

Bli medlem?

Gruppe


I Teatret Vårts personvernerklæring finner du mer informasjon om hvordan vi håndterer deres personopplysninger.

Hvis du har spørsmål knyttet til dette, vennligst kontakt Solveig Dyrnes, solveig@teatretvart.no, ved Teatret Vårt. 

Priser 2022
Ordinær kr. 300. Medlem nr. to (og påfølgende) i samme familie kr. 200. Student (ungdom) kr 100.
Medlemsavgiften kan betales via faktura eller vipps Teatret Vårt #130943.